BPR 111

Temel Elektronik

Dersin Adı: BPR 111 Temel Elektronik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı öğr.gör. Negin MANSHOURİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Bilgisayar Destekli
Önerilen Ders Kitabı 1. M.Sait Türköz,
Yardımcı Ders Kitabı 1. Duran Leblebici,
Dersin Amacı Atomun yapısı hakkında genel bilgi, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısının açıklanması,Yarıiletken malzemeler, katkılanmış yarıiletkenler,PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalı
Dersin Özeti

Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Saf yarıiletkenin elektriksel karakteristiklerini bilir ve katkılanmış yarıiletkenleri ayırt eder.

2.       PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını bilir.

3.       Transistörlü devrelerin kazancını hesaplar.

4.       Yarı iletkenlerden oluşan bir kazanç devresi tasarlayabilir.

5.       Hızla gelişen yarı iletken teknolojilerini takip edebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Elektriksel büyüklükler ve temel kavramların tanımlanması; elektriksel yük, akım, gerilim, direnç ve iletkenlik, direncin fiziksel büyüklüklerle ve sıcaklıkla değişimi.
2. Hafta Elektriksel büyüklüklerin tanımlanması; Gerilim akım direnç ilişkileri (Ohm kanunu), elektrik devresi, elektromotorkuvvet (emk), elektrik enerjisi (iş) ve elektriksel güç.
3. Hafta Temel elektrik devre değişkenleri; aktif ve pasif elemanlar, gerilim kaynakları, akım kaynakları, bağımlı kaynaklar.
4. Hafta Seri bağlı direnç devreleri ve kirchoff ´ un gerilimler yasası, örnek problem çözümleri.
5. Hafta Paralel bağlı direnç devreleri ve kirchoff ´ un akımlar yasası, Seri- paralel (karışık) direnç devreleri, örnek problem çözümleri
6. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan yöntemler; çevre akımları yöntemi, iki çevreli elektrik devreleri, üç çevreli elektrik devreleri, örnek problem çözümleri.
7. Hafta BJT transistörün DC analizi, Emetör, kollektör ve baz kutuplaması.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan temel teoremler; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, örnek devre çözümleri.
10. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan temel teoremler; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, örnek devre çözümleri.
11. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan Norton teoremi ve norton teoremi ile devre çözümleri.
12. Hafta Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan maksimum güç teorisi, Yıldız/üçgen ve üçen yıldız dönüşüm yöntemi,
13. Hafta Doğru akımda devresinde kondansatör, kondansatörün kapasitesi, kondansatörlü doğru akım devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, kondansatör bağlantıları.
14. Hafta ölçme ve değerlendirme QUİZ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 5 5 5 1 1
PY2) PY 02 5 5 1 5 1
PY3) PY 03 3 3 4 5 1
PY4) PY 04 1 1 1 5 1
PY5) PY 05 1 3 3 1 1
PY6) PY 06 1 1 4 1 1
PY7) PY 07 1 1 4 1 1
PY8) PY 08 1 1 4 1 1
PY9) PY 09 1 3 3 1 5
PY10) PY 10 1 1 1 1 1
PY11) PY 11 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 4 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 12 0 2 24
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 12 0 1 12
Ara Sınavlar 1 5 2 7
Yari Yılsonu sınavı 1 7 2 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri