AVS 232

Temel Rusça

Dersin Adı: AVS 232 Temel Rusça
Dersin Türü
Verildiği Yarıyıl 0
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Miller, Politova, 28 dersde rusca Multilingual, 2004
Yardımcı Ders Kitabı Ülkü Gezer Konuşma Kilavuzu İstanbul, 2015
Dersin Amacı Öğrencinin dilin en temel kurallarını öğrenmesi. Bu ders öğrenciler yazışma ve konuşma becerilerini kazandırır Öğrencilerin yazınsal metinleri okumaya öğrenmesi.
Dersin Özeti

 

Basit cümlelerle anlatması ve anlaması , yazabilmesi hedeflenir.

Selamlama, kendini tanıtma, vedalaşma diyaloglarının öğrenilmesi.

Basit ifadelerle günlük hayata ilişkin ifadeleri kullanması. Yaşam deneyimlerinden söz etmeyi öğrenir.

Günlük yaşamda, daha geniş çapta yol tarifi verme, birini davet etme, daha geniş bir biçimde telefon görüşmesi yapma gibi davranışları öğrenir.

Basit cümleler kullanarak sorular sorabilmesi, basit soruları anlayabilmesi ve cevap verebilmesi amaçlanmıştır.

Kendini ve yakın arkadaşlarını anlatabilmesi, hobilerinden bahsedebilmesi.

Şimdiki zamanı kullanarak günlük hayatı anlatabilme beceririnin kazandırılması sağlanır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 Rus dili alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi. Rus dili uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simültane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven. Rusça sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; Rusça akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi; Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci;  kendini sürekli yenileme becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Rus alfabesi. Harfler: ünlü, ünsüz. El yazısı harfleri. Alındırma
2. Hafta Rusçadaki Vurgunun özellikleri Alıştırmalar. Çok önemli bir kaç söz.
3. Hafta Yardımcı fiil быть. Alıştırma – жить любить fiil çekimleri. Можно ve нельзя sözcüklerinin kullanması
4. Hafta Selamlaşma. Vedalaşma. Kendiniz hakkında kelimeler
5. Hafta İsimler hakkında genel bilgiler. Türleri, Cins, Tekil ve Çoğul İsim Ekleri. Alıştırmalar
6. Hafta İsimler hakkında genel bilgiler. Türleri, Cins, Tekil ve Çoğul İsim Ekleri. Alıştırmalar
7. Hafta Devlet ve millet ifade eden bazı isimler. Alıştırmalar
8. Hafta Sıfatlar. Rica, İstek, Teşekkür etme, Özür dileme hakkında kelimeler. Alıştırmalar
9. Hafta Saylar. 1-10, 20-100, 1000. Должен. Этот Tот sözcüklerinin kullanması Zaman bildirme. Zaman sorma hakkında kelimeler.
10. Hafta Tamamlanmış ve tamamlanmamış filler Alıştırmalar
11. Hafta Zarflar. Tarih sorma, söyleme. Bilgi edinme ve yer sorma hakkında kelimeler. Alıştırmalar
12. Hafta Eğitim- öğretim bilgilerini bildiren kelimeler. Hakkımda kompozisyon yazma
13. Hafta Rusça Kelime ve Basit Cümle Kurma. Alıştırmalar
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 1 1 1 1 1
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 1 1 1 1 1
PY3) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 1 1 1 1 1
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 1 1 1 1 1
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 1 1 1 1 1
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 1 1 1 1 1
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1 1 1 1 1
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 1 1 1 1 1
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 1 1 1 1 1
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 2 12
Yari Yılsonu sınavı 0 10 2 12
Toplam İş Yükü (Saat) 52
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri