Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Hemşirelik (Tezsiz)

Program Öğrenim Çıktısı

Program Öğrenim Çıktıları

 

1. Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanabilir.

2. Temel uzmanlık alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olur, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

3. Hemşirelik uygulamalarına eleştirel gözle bakabilir.

4. Araştırmadan elde ettiği sonuçları hemşirelik uygulamalarına yansıtabilir.

5. Hemşirelik alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

6. Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik ilkelere uygun çalışılmasına yönelik tutum geliştirir.

7. Hemşirelik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

8. İnsan ve hasta haklarını açıklayabilir

9. Öğrenme ve öğretme stratejilerine uygun sunum yapabilecek eğitim becerisi kazanabilir.

10.Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir.

11.Bireyin sağlığının korunması-yükseltilmesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir.

12. Ulusal ve uluslararası düzeyde literatüre ulaşabilir ve değerlendirebilir

13. Hemşirelik alanında bilimsel araştırma yapabilmesi için yeterli düzeyde istatistik ve araştırma metodolojisi açıklayabilir.

14. Hemşirelik etik kodlarını açıklayabilir ve hemşirelik uygulamalarına yansıtır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri