Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Patoloji Laboratuar Teknikleri

Program Öğrenim Çıktısı

1: Fiksatif hazırlama ve fiksasyon yapabilme, doku takibi yapabilme, doku gömme ve mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır

2: Hematoksilen-eosin çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur

3: Konvansiyonel histokimya boya solüsyonlarını hazırlama ve farklı konvansiyonel boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur

4: İmmünohistokimya ve İleri moleküler patoloji teknikleri boyama yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur

5: Jinekolojik ve nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur

6: Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur

7: Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme ve mesleği ile ilgili teknoloji gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip olur

8: Hücre ve dokularda normal dışı durumlarda görülen yapısal ve morfolojik değişiklikleri tanımlar

9: Biyokimya, kimya ve organik kimya konularında bilgi sahibi olur

10: Ulusal, mesleki ve ahlaki değerlere sahip olur

11:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri