Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

İş ve Uğraşı Terapisi

Program Öğrenim Çıktısı

1: P1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili geçerli temel ve biyomedikal bilimlerin (anatomi, fizik, fizyoloji vs.) prensipleri ile ilgili temel bilgisi

2: P2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili davranışsal ve sosyal bilimler (özürlülük ve toplum, halk sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikolojiye giriş ve eleştirel düşünme, fizyoterapide etik ile sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon gibi ) bilgisi

3: P3 İş Ve Uğraşı Terapisi uygulama alanları (erişkin ve pediatrik nörolojik rehabilitasyon, ortopedik ve romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi,sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu ,mesleki rehabilitasyon gibi. ) bilgisi

4: P4 Hareket bilimleri (kinezyoloji, fizyoterapide temel ölçme ve değerlendirme, tedavi hareketleri prensipleri gibi) ve nörofizyolojik, duyu-algı motor entegrasyonu, motor öğrenme, biopsikososyal, vücut mekanikleri, ergonomi hakkında değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisi

5: P5 İş Ve Uğraşı Terapisinde araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi

6: P6 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisi

7: P7 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili tanısal ölçüm araçları, klinik değerlendirme yöntemleri ve süreçleri ile metodolojik yaklaşım prensipleri bilgisi

8: P8 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı İş Ve Uğraşı Terapisi uygulamaları bilgisi

9: P9 Yönetim ve organizasyon (özel ve kamu fizik tedavi ve rehabilitasyon bilim alanı ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşların yönetimi) bilgisi

10: P10 İletişim becerileri (bireyle (sağlıklı ya da hasta), ailelerle, farklı toplumsal gruplarla ve diğer sağlık çalışanlarıyla) bilgisi

11: P11 İş Ve Uğraşı Terapisi uygulama alanlarındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi P12 İş Ve Uğraşı Terapisi uygulama alanlarında edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlama ve değerlendirebilme, sorunları tanımlama, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek klinik problemlerin çözümü ile ilgili önerileri geliştirebilme ve klinik karar verme becerisi

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri