Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Yapı Denetimi

Program Öğrenim Çıktısı
PY 01 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
PY 02 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
PY 03 Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
PY 04 Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
PY 05 Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
PY 06 Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
PY 07 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
PY 08 Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY 09 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
PY 10 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri