Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Program Öğrenim Çıktısı
PY 01 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
PY Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
PY 03 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
PY 04 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir
PY 05 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
PY 06 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
PY 07 Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
PY 08 Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir
PY 09 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
PY 10 Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
PY 11 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
PY 12 Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
PY 13 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
PY 14 Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
PY 15 Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
PY 16 Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
PY 17 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
PY 18 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
PY 19 Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
PY 20 Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
PY 21 Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
PY 22 Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
PY 23 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
PY 24 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY 25 Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
PY 26 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
PY 27 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar
PY 28 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
PY 29 İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
PY 30 Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır
PY 31 Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri