Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Program Öğrenim Çıktısı
PY 01 Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
PY 02 Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek
PY 03 Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
PY 04 Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak
PY 05 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
PY 06 Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
PY 07 Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
PY 08 Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
PY 09 Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
PY 10 Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek
PY 11 Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak
PY 12 Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak
PY 13 İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak
PY 14 Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
PY 15 Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.
PY 16 Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri