Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Özel Güvenlik ve Koruma

Program Öğrenim Çıktısı

1: Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme

2: Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme

3: Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme

4: Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme

5: Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme

6: Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme

7: Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme

8: İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma

9: Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma

10: Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi

11: Girişimcilik becerisine sahip olma

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri