Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Mimari Restorasyon

Program Öğrenim Çıktısı
1. Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
2. Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
3. Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi
4. Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
5. Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
6. Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
7. Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi
8. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
9. Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
10. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
11. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
13. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
14. Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri