Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Mimari Dekoratif Sanatlar

Program Öğrenim Çıktısı
PY 01 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve
 
malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir..
 
PY 02 Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 
PY 03 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar,
 
analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
 
PY 04 Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 
PY 05 Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak 
 
sorumluluk alır.
 
PY 06 Proje süreçleri içinde yer alır.
 
PY 07 Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 
PY 08 Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır..
 
PY 09 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 
PY 10 Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 
PY 11 Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 
PY 12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve 
 
meslektaşları ile iletişim kurar.
 
PY 13 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 
 
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 
PY 14 Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 
PY 15 Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 
PY 16 Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri