Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Program Öğrenim Çıktısı
ÖÇ-1: Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve
kullanabilmek.
ÖÇ-2: Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi
yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel
becerileri kullanabilmek.
ÖÇ-3: Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst
ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek.
ÖÇ-4: Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve
sürdürebilmek.
ÖÇ-5: Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi,
gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması.
ÖÇ-6: Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan sorunları belirleme ve
çözümleyebilmek.
ÖÇ-7: Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan iş görenlerin denetlenmesi ve
değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmek.
ÖÇ-8: Büro Yönetimi ve yönetici asistanı alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil
bilgisine sahip olmak.
ÖÇ-9:Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların
kullanılabilmek
ÖÇ-10:Büro yönetimi ve yönetici asistanı alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk,
etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma
bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek.
ÖÇ-11:Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını
gerçekleştirebilmek.
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri