Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Adalet

Program Öğrenim Çıktısı
 1. Türk Yargı sistemine hakimdir
 2. Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
 3. Analitik düşünme yeteneği kazanır
 4. Ulusal ve Uluslararası boyutlarda yargı ve diğer ilgili gelişmeleri takip eder
 5. Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını en işi şekilde kullanır
 6. Mesleki ve etik sorumlulukların önemini kavramıştır
 7. Dünya kültürlerine açık,farklı inanç,yaşam ve düşünce biçimlerine saygılı,bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgular
 8. Hayat boyu öğrenmenen önemini benimseyerek,bilim,teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir,
 9. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı,açık ve öz bir şekilde ifade eder
 10. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
 11. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır
 12. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri