Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)

Gümrük İşletme

Program Öğrenim Çıktısı

1: Gümrük İşletme ve Hukuk alanı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme,bu konularda bilgi sahibi olabilme ve analiz edebilme,

2: Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapabilme,

3: Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyebilme

4: Gümrük alanına ilişkin ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları takip edebilme,

5: Kambiyo rejimi konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme

6: İthalat- ihracat mevzuatı konusunda bilgi ve kullanma yeteneğine sahip olabilme,

7: Gümrük işlemlerini bilgisayar destekli olarak takip edebilme

8: Türk Vergi Hukuku ve Gümrük Vergi Tarife Cetveli alan ve konularında meslekî bilgi yeterliliğine ulaşabilme ve bu konulardaki sorunları çözme becerisine sahip olabilme,

9: Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yürütebilme ve sorunları çözümleyebilme

10: Meslekî ve etik sorumluluk bilncine sahip olabilme,

11: Yeterliliklerine yardımcı olacak meslekî İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahip olabilme,

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri