Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Sosyal Hizmetler

Program Öğrenim Çıktısı

1: Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerlerini öğrenir.

2: Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramı hakkında bilgi sahibi olur.

3: İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir.

4: Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir.

5: Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim hakkında bilgi sahibi olur.

6: Sosyal politika ve planlama hakkında bilgi sahibi olur.

7: Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarma becerisi kazanır.

8: İnsan gelişimini ve sosyal çevreyi tanıma becerisini geliştirir.

9: Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi geliştirir.

10: Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar.

11: Sosyal hizmetin uygulama alanlarında müracaatçı sistemlerine sunulacak hizmetlere yönelik politika oluşturma süreçlerinde aktif sorumluluk alır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri