Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Sağlık Yönetimi

Program Öğrenim Çıktısı

1: Sağlık yönetimi alanında edindiği bilgileri sağlık sektörünün farklı birimlerinde başarıyla uygular.

2: Edindiği bilgiler ışığında toplumsal gereksinimlerini analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı, vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği geliştirir.

3: Sağlık politikalarının gelişmesine rol model oluşturacak çalışmalar yapar.

4: Sağlık kurumlarında, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisi kazanır.

5: Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.

6: Sağlık kurumları yönetiminde modern yönetim yaklaşımlarını uygular.

7: Sağlık Hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.

8: Mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışması yapabilme becerisi kazanır.

9: Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerisi geliştirir.

10: Yönetim alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışmalar yapabilir, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar

11: Sağlık alanında yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatları bilir ve gerektiğinde doğru olarak uygular.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri