Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Hemşirelik

Program Öğrenim Çıktısı

 

1. Hemşirelik alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

2. Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir.

3. Birey, aile ve topluma hemşirelik alanında kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak, bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik bakımını verir, verdiği bakımın etkisini değerlendirir ve kaydeder.

4. Hemşirelik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.

5. Hemşirelik etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.

6. Mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.

7. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.

8. Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel problem çözme yaklaşımını kullanır

9. Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır

10. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

11. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri