Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Mimarlık

Program Öğrenim Çıktısı

1: Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.

2: Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır.

3: Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir.

4: Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar.

5: Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar.

6: El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır.

7: Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir.

8: Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular.

9: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar.

10: Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler.

11: Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri