Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Makine Mühendisliği

Program Öğrenim Çıktısı

1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır.

2: Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

3: Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar.

4: Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir.

5: Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.

6: Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir.

7: İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır.

8: Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir.

9: Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir.

10: Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11: Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri