Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Harita Mühendisliği

Program Öğrenim Çıktısı

1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular.

2: Deney/proje tasarlar, uygular, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

3: Bir sistemi, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder ve gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar.

4: Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje yönetir.

5: Harita Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.

6: Harita mühendisliğini etik, sosyal, hukuki ve çevre değerleri doğrultusunda uygular.

7: İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır.

8: Dünya çapında sorunlar için mühendislik çözümlerinin etkilerinin bilincindedir.

9: Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir ve ilgili faaliyetlere katılır.

10: Çağın ve ülkenin güncel konularını bilir. Girişimci, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilidir.

11: Harita mühendisliği için gerekli beceri, modern teknik ve araçları seçer, kullanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri