Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Gıda Mühendisliği

Program Öğrenim Çıktısı

1: Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır.

2: Deney veya proje tasarlayıp, uygular ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.

3: Bir sistemi, sistem parçasını, süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda tasarlar.

4: Değişik meslek gurupları ile takım olarak çalışır, liderlik yapar.

5: Gıda mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanır, modeller ve çözer.

6: Mesleğini etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre bilinci ve hukuksal sorumlulukla uygular.

7: İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

8: Çağın sorunları için gıda mühendisliği çözümlerinin önemli olduğunu araştırır, bilir.

9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve uygular.

10: Dünyadaki gıda mühendisliği ile ilgili güncel problemler ve çözümleri için gerekli girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgisi vardır.

11: Gıda Mühendisliği için gerekli teknik, beceri ve araçları seçip kullanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri