Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Endüstri Mühendisliği

Program Öğrenim Çıktısı

1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular.

2: Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar.

3: Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar.

4: Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir.

5: Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar.

6: Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir.

7: İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır.

8: Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir.

9: Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır.

10: Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir.

11: Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri