Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Bilgisayar Mühendisliği

Program Öğrenim Çıktısı

1: Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular

2: Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar.

3: Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar.

4: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar

5: Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar.

6: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

7: Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır.

8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler.

9: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar.

10: Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir.

11: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri