İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Program Öğrenim Çıktısı
P.Ç. 1. Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik ile ilgili problemleri anlayıp yorumlayabilmeli
P.Ç. 2. Uluslar arası ticaret mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı
P.Ç. 3. Öz farkındalığa sahip olmalı
P.Ç. 4. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
P.Ç. 5. Önerilen çözümü savunabilmeli
P.Ç. 6. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri bilmeli
P.Ç. 7. İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almaya hazırlanmalı
P.Ç. 8. Ulusal ve Uluslar arası Ticaret ile ilgili Stratejik karar almaya katılma becerisi bulunmalı
P.Ç. 9. Bütüncül yargıda bulunma ve stratejik çözümlerin eleştirel değerlendirmesini yapma becerileri
P.Ç. 10. Uluslar arası ihracat firmaları başta olmak üzere ulusal firmalarda, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olmalı
P.Ç. 11. Ulusal ve uluslararası düzeyde İşletmecilik ve Girişimcilik, Yönetim, Hukuk, Kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme ve bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilmeli
P.Ç. 12. Öğrenciye güncel Uluslar arası Ticaret sorunlarına karşı çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması ve program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olmalı
P.Ç. 13. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmeli
P.Ç. 14. İşletmecilik bilgileri, Girişimcilik, İthalat ve İhracat, Dış ticaret teorisi, Dış ticaret politikası, Dış ticaret işlemleri, Uluslar arası lojistik ve taşımacılık, Uluslar arası iktisat, Türkiye ve Dünya ekonomisi, Gümrük mevzuatı gibi Uluslar arası Ticaret ve işletmecilik bölümünün farklı konularında stratejik yönetim ve performans yönetimi insan kaynakları gibi yeni ekonomi anlayışları ve uygulamaları hakkında ve ilgili alanlarda hukuki bilgiye sahip olmak; Kamu hukuku (Anayasa Hukuku Türk Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku İnsan Hakları Hukuku ve Vergi Hukuku vb) ve özel hukuk (Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk vb) ve uluslar arası hukuk mevzuatı hakkında, kentleşme çevre sorunları çevre mevzuatı ve ticari alanlarında donanım sahibi olmalı
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri