İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Program Öğrenim Çıktısı
P.Ç. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler displinine dair problemleri anlayıp yorumlayabilmeli
P.Ç. 2. Hukuk nosyonuna sahip olmalı
P.Ç. 3. Öz farkındalığa sahip olmalı
P.Ç. 4. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
P.Ç. 5. Önerilen çözümü savunabilmeli
P.Ç. 6. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri bilmeli
P.Ç. 7. İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almaya hazırlanmalı
P.Ç. 8. Stratejik karar almaya katılma becerisi bulunmalı
P.Ç. 9. Bütüncül yargıda bulunma ve stratejik çözümlerin eleştirel değerlendirmesini yapma becerileri
P.Ç. 10. Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin çeşitli orta ve üst düzey  yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olmalı
P.Ç. 11. Ulusal ve uluslararası düzeyde siyaset bilimi, uluslar arası ilişkiler, uluslar arası hukuk alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme, bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilmeli
P.Ç. 12. Öğrenciye güncel siyasal ve uluslar arası ilişkiler sorunlarına karşı çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması ve program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olmalı
P.Ç. 13. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmeli. En az bir yabancı dili sosyal ve akademik anlamda etkin kullanabilmeli
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri