İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Maliye

Program Öğrenim Çıktısı
1. İktisat ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak muhakeme edebilme.
2. Kamu maliyesinin temel düşüncesini kavrayabilme; kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu borçlanması ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olma ve bu konular arasındaki ilişkileri anlama ve değerlendirebilme.
3. Kamu ekonomisinin genel işleyişini anlama, maliye politikasının temel amaçlarına yönelik kullanılan politika araçlarını ayırt edebilme ve uygulanan maliye politikalarını yorumlayabilme.
4. Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat, maliye, hukuku, muhasebe, vergi, iletme bilgi ve beceri düzeyini temel düzeyde sağlayabilme.
5. Ulusal vergi sistemine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olabilme, mevzuat çerçevesinde vergileme işlemleri, vergilerin ve vergi suç ve cezalarının hesaplanması, farklı mükellef türleri için beyanname düzenlenmesi konularında teorik ve pratik bilgilere sahip olma.
6. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların sonuçlarını öğrenebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme.
7. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olma; sorumluluk alabilme ve takım çalışmasına yatkın olma, bilgileri analiz edebilme, alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
8. Yaşam boyu eğitimin gerekliliğini kavrama ve bu sürece öğrenci ve eğitimci olarak katılabilme.
9. Bilgiyi bilimsel bilgi çerçevesinde sorgulayabilme, farklı inanç, yaşam biçimi ve düşünceleri saygı ile karşılayabilme.
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri