İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

İktisat

Program Öğrenim Çıktısı

P.Ç.1. Ekonomi biliminin temel kavramlarını kavrar.

P.Ç.2. Finans konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanır.

P.Ç.3. Ekonomiyi tanımlar.

P.Ç.4. Genel finans konularını yorumlar.

P.Ç.5. Ekonomik kuramları tanır.

P.Ç.6. Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlar.

P.Ç.7. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.

P.Ç.8. Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirir.

P.Ç.9. Ekonomik ve finansal konularda rapor hazırlar.

P.Ç.10. Ekonomi ve finans bilgilerini sistemli ve planlı bir şekilde sunar.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri