İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Bankacılık ve Finans

Program Öğrenim Çıktısı
PÇ-1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 
PÇ-2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 
PÇ-3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 
PÇ-4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 
PÇ-5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 
PÇ-6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 
PÇ-7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazanma 
PÇ-8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirilmenin hedeflenmesi 
PÇ-9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 
PÇ-10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 
PÇ-11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 
PÇ-12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 
PÇ-13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 
PÇ-14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri