Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı

Program Öğrenim Çıktısı

1: 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimini bilir.

2: 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazanır.

3: 3. Eski Türkçeden günümüze Türk dilinin lehçelerini tanır, eski ve çağdaş Türk lehçeleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapabilme becerisine sahiptir.

4: . Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma, anlama bilgi ve becerisini kullanır.

5: Türkçeyi doğru ve güzel kullanır ve kendini doğru şekilde ifade eder.

6: Şiir, roman, hikâye ve tiyatro gibi edebi türlere ait terim ve kavramları ayırt eder.

7: Dil bilimde kullanılan yaklaşım ve metotları eğitim-öğretim sürecinde kullanır.

8: Türk Halk Edebiyatının sözlü ve yazılı ürünlerini tanır ve bu bilgileri araştırma sahasında kullanır.

9: Dil ve edebiyata yönelik kültürel kazanımları günlük yaşamda kullanır ve kendini sürekli yeniler.

10: Eski Türk Edebiyatını, beslendiği kaynakları ve türlerini tanımlar.

11: Arapça ve Farsça gibi Doğu dillerinin yapı, işleyiş ve dilbilgisi özelliklerini çalışmalarda kullanır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri