Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Mütercim Tercümanlık Rusça

Program Öğrenim Çıktısı

1: Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi.

2: Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.

3: Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

4: Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

5: Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6: Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

7: Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

8: Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

9: Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

10: Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

11: Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri