Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Psikoloji

Program Öğrenim Çıktısı
- Psikoloji alanındaki temel akım, kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının ana vurgularını kavratmak.
 
- Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak gelişimini, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğinin aktarmak.
 
- İnsan düşünce ve davranışlarının psikoloji biliminin yöntemleri ile incelenmesi konusunda bilgili ve nitelikli insan gücü yetiştirmek.
 
- Toplumsal yahut bireysel kaynaklı psikolojik sorunların çözülmesine, kişiler arası ilişki ve iletişimin en iyi şekilde iyileştirilmesi seçeneklerini kazandırılması.
 
- Klasik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim, kişilik, eğitim psikolojisi gibi temel psikoloji alanlarında güncel bilgi ve gelişmeleri en güncel şekilde öğrencilere kazandırılması.
 
- Psikoloji disiplininin etik ilkelerini ve değerlerin verilmesi.
 
- Psikolojik süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşım ve yaratıcı bir düşünceyle irdeleyecek sorgulayıcı bakış açısını geliştirmek.
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri