Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Biyokimya

Program Öğrenim Çıktısı

1: Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme

2: Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme

3: Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme

4: Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme

5: Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme

6: Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme

7: Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme,

8: Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme

9: Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme

10: Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme

11: Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri