Sağlık Bilimler Enstitüsü (Doktora) (Doktora)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Doktora)

Program Öğrenim Çıktısı

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora  programından mezun olan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği  alanındaki kavramlar, kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar. Bu teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilirler.

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.

4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.

5. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.

6. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.

7. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.

8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

10.İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının “yaşam hakkı” ile ilişkisi içinde anlam ve önemini açıklayabilecektir.

11.İş sağlığı ve güvenliği alanında işçi, işveren ve devletin hukuki sorumluluklarını tartışabilecektir.

12. İş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü), WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve Avrupa Birliği kaynaklı uluslararası belgelerle ilgili bilgi verebilecektir.

13.Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.

14.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili genel olarak bilgi verebilecektir.

15.İşverenin 6331 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler çerçevesinde hukuki sorumluluğunu açıklayabilecektir.

16.İşverenin 6331 sayılı Kanun ve bağlı Yönetmelikler çerçevesinde hukuki sorumluluğunu tartışabilecek ve öneriler geliştirebilecektir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri