Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

İş ve Uğraşı Terapisi

Misyon

Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip iş ve uğraşı terapistlerini yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak.

Vizyon

Fiziksel ve bilişsel aktiviteler ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS'li gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için iş ve uğraşı terapisi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmektir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri