Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Adalet

Misyon

Misyonumuz, çağdaş ve evrensel değerler ışığında yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler yetiştirmek, böylece ülkemizde adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu temel hedeflerimize ulaşmak için;

– Yüksekokulumuzdaki dersler konusunda uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmekte ve öğrencilerimiz ders saatleri dışında öğrendikleri konularla bağlantılı kaynakları okumaya yönlendirilmektedir.

– Teorik dersler, örnek olayların incelendiği pratik çalışma dersleri ve farazi dava ve duruşmalarla desteklenmektedir.

– Düzenli aralıklarla ve sık sık tecrübeli hakim, savcı ve avukatlar ile misafir öğretim üyelerinin katıldıkları konferans ve seminerler düzenlenmekte ve öğrencilerimizin bu etkinliklere aktif katılımı sağlanmaktadır.

– Ders ve sınav programları öğrencilerin öneri ve istekleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

– Öğrencilerimizin kaynaşması için yüksekokul personellerimizin de iştirakiyle çeşitli geziler, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.

Okulumuz temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karışanmasına önemli katkılarda bulunabilen, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen ve yüce adalet kavramının pratik hayatta uygulanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir meslek yüksekokulu olarak faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.

Vizyon
  • Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen,Akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, çalışma ortamı üst düzeyde, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olmak,kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş,akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin en iyi adalet meslek yüksekokulu olabilmektir. 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri