Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)

Gümrük İşletme

Misyon

Gümrük İşletme öğrencilerimizi gümrük ile ilgili mevzuatlar ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi yapmak ve bu doğrultuda onların gümrük işlemleri sırasında karşılaşılan yasal ve yasa dışı sorunlar karşısında bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır. Ayrıca, lojistik hizmetler ile gümrük arasında mevcut olan kuvvetli ilişki doğrultusunda gerek lojistik faaliyetler gerekse ulaştırma alt sektörleri alanlarında da yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.  

Vizyon

Günümüz küreselleşme çağının gelinen bu noktasında lojistik hizmetler son derece ivme kazanmıştır. Gerek firma içi gerekse firmalar arası gerekse de uluslararası taşımacılık başta olmak üzere her türlü lojistik gereksinimler bir bütün olarak karşımıza çıkmakta ve hız, zaman ve maliyet ekseninde birim maliyetleri düşüren teknikler ve sistemler revaçta olmaktadır. Bu doğrultuda, küreselleşen dünyaya uyum sağlamak ve rekabetçi olarak bu alanda yer almak için öğrencilerimize Atatürk ilkeleri doğrultusunda dürüst, bilinçli, günümüz konjonktürel, ekonomik ve siyasi gelişmelerden haberdar bir vizyon kazandırmak hedefimizdir. Bu sayede yeni teknik ve gelişmeleri yakından takip eden, gümrük mevzuatı ve sorunları hakkında bilgili, pratik düşünebilen ve yetkin bireyler yetiştirmek önceliklerimizdendir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri