Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Sağlık Yönetimi

Misyon

Sağlık yönetimi bölümünde eğitim-öğretime devam eden öğrencilerimizi,  evrensel  ilke ve etik değerlere bağlı bir eğitim ve çalışma ortamı sunarak;  sosyal sorumluluk bilinci yüksek, evrensel ve ulusal insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen, yenilikçi ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyoneller olarak yetiştirmektir.

Vizyon

Alanında bilgi üretme ve yayma konularında önde gelen, sağlık sisteminin beklentilerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak; işletmecilik, hastane yönetimi ve temel sağlık bilgisine sahip, ülkemiz sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırmalarla gelişmeyi teşvik eden, ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri