Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Misyon
Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmak,insanlığa hizmet eden projeler üretmek, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmektir.
Vizyon
Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir fakülte konumuna gelmek, lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası standartlarda eğitim veren, mezunlarının kültürel, etik, bilimsel ve mesleki donanımlarıyla her geçen yıl tercih edilirliğini arttıran, yaptığı araştırmalar ve projelerle sağlık alanında yeni pencereler açan, üniversitesiyle bütünleşmiş, üretken bir bölüm olmaktır.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri