Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Ebelik

Misyon

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmacı, rekabetçi, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip sağlık etiği ilkelerine uyan, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, , araştırıcı, insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında özgün eğitim, öğretim ve araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve saygın bir yer edinebilmiş bir fakülte olmaktır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri