Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Misyon

Çağın gereksinimlerine uygun ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü?nde; nitelikli, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Vizyon

İç Mimarlık mesleği dünyada ve ülkemizde yeni sayılabilecek bir disiplin olmasına rağmen günümüzde en popüler mesleklerden biridir. Bu mesleği popüler kılan unsur ise sürekli değişen ve gelişen yaşam standartları ve konfor koşullarına yönelik yenilikçi ve yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilecek içmimarlara duyulan ihtiyaçtır. Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak bu görevlerleri yerine getirebilecek bilgi ve donanıma sahip İçmimar ihtiyacını karşılamak gerektiğinin bilincindeyiz.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri