Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Harita Mühendisliği

Misyon

Harita mühendisliği Bölümü Dört yıllık lisans eğitim-öğretim ile, diğer meslek kuruluşlarla birlikte uyumlu çalışabilen, mesleki gelişmeleri takip eden ve bu bilgileri iyileştirerek kullanan öğretim programlarına uygun Harita Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu görevin yerine getirilmesinde tüm ilgili kurum ve kuruluşlarının ortak iradesi dikkate alınmakta buna göre ders programları yenilenmektedir. Bütün bu çalışmalar yanında, özel sektörde ihtiyaç duyulan ara insan kaynaklarının yetiştirilmesi, kamu kuruluşlarında özellikle belediyelerde ileriye dönük projelere katkı yapmayı amaçlıyoruz.

Vizyon

Günün şartlarına uygun olarak yetiştirdiği mezunlarını ülkenin hizmetine sunmak, bu çalışmalarda uluslar arası standartları yakalamak, diğer meslek mensupları ile birlikte çalışmak, kırsal ve kentsel alanların düzenlenmesinde öncü rolü üstlenmek amaçlanmaktadır. Ülkemizde tüm kurum ve kuruluşların harita ihtiyacını karşılayacak, haritaları üretecek ve bunları yenileyerek güncel tutacak, endüstride ihtiyaç duyulan hassas ölçme ve aplikasyonları yapabilecek, modern tarım ve şehircilik için karmaşık mülkiyet yapısını iyileştirmek amacıyla hukuk ve tekniği üst seviyede olan mühendisler yetiştirmek.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri