Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Misyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bilgili, problem çözme yeteneğine sahip, girişimci, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, sahip olduğu kaynakları, zamanı, ekonomik gücü ve iş gücünü en etkin şekilde kullanarak en uygun çözümler üretebilen mühendisler yetiştiren uluslararası nitelikte bir mühendislik eğitimi sağlamaktır.

Vizyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında karşılaştıkları problemlere etkin ve geçerli çözümler üretebilecek yeterli eğitimi almış, sahip olduğu bilgileri kullanabilecek analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın, bireysel sorumluluklarını yerine getiren, yaşadığı zamanın ötesini hedefleyen mühendis ve bilim insanları yetiştiren bir bölüm olmaktır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri