İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

İktisat

Misyon
Özgür, eleştirel ve analitik düşünceyi teşvik eden bir eğitim öğretim ortamında,  çözüm odaklı ve toplumsal gelişime yön veren bireyler yetiştiren,
•  Yetenekleri keşfeden ve geliştiren,
•  Dünya standartlarında araştırma ve yayın yaparak iktisat literatürüne katkıda bulunan,
•  Verdiği özgün iktisat eğitimi ile bilim dünyasına  girişimci ve lider vasıflarına haiz nitelikli iktisatçılar kazandıran,
•  Milli değerlere duyarlı ve evrensel değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden, bir kurum olmaktır.
 
Vizyon
•  Dünyanın en gelişmiş üniversitelerinin iktisat programlarına özdeş bir iktisat programını
uygulamak,
•  En yeni bilgi ve teknolojileri elde edip veya üreterek ülkemizde bilgi toplumunun ve bilgi ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak,
•  Dünya ile rekabete açık, dünyanın her yerinde dil engeli olmadan mesleğini icra edebilecek profesyoneller yetiştirmek,
•  İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun işbirliği içinde ürettiğimiz bilgiyi ürüne dönüştürmek,
 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri