Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Mütercim Tercümanlık Rusça

Misyon

Mütercim Tercümanlık Bölümünün hedefi, bilgili, araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, çokkültürlü, güncel konular ve kültürel ilişkilerle yakından ilgili, piyasa beklentileri ve koşulları hakkında bilgi sahibi, yazılı ve sözlü çeviri konusundaki bilgisini bilimsel yöntemler ve en son teknolojiyle ortaya koyabilen profesyoneller yetiştirmektir.

Bölümümüzün vizyonu, mütercim tercümanlık alanında ülkemizin en önde gelen eğitim kurumu olmak, mezunlarımıza hem yerel hem de uluslararası dil sektöründe daha iyi istihdam sağlamaktır.

Vizyon
  • Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin sözlü ve yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşmaları,
  • Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşımalarını sağlamak,
  • Çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olmaları,
  • Sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme becerisine sahip olmaları,
  • Sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilmeleri ve bu talepleri yönlendirebilmeleri hedeflenmektedir.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri