Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, evrensel değerler ışığında modern, yaratıcı, pozitif ve eleştirel düşünen, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, araştırmacı, bağımsız çalışma yetkinliğine sahip, aynı zamanda ekip çalışmalarında da başarılı, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaşmış, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmek, sanayi ile işbirliğine dayalı AR-GE çalışmaları yapmak ve üretimini toplum yararına sunarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyon

Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel araştırmalar ile Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ülkemizin Uluslar arası düzeyde ulaşacağı başarılara ve yeniliklere katkıda bulunmaktır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri