Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) (Doktora)

İşletme (Doktora)

Misyon

Sosyal Bilimler Enstitüsünün lisans sonrası eğitim-öğreniminde ve lisans sonrası akademik araştırmalarda, mükemmelliği teşvik ve desteklemektir. Bu misyon çerçevesinde Enstitümüz, tüm bölüm ve bilim dalları ile ortak hedefler ve ortak standartlar belirleyerek, tüm disiplinlerde en iyi uygulamaları teşvik ederek Enstitümüz misyonunu gerçekleştirmektir.

Vizyon

Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu, öğrencilerin çalıştıkları spesifik akademik alanlarda, entelektüel kapasitelerini geliştirmeye ve analitik becerileri kazandırmayı hedef almaktadır. Öğrencilerimizin hem profesyonel hem de kişisel gelişim seviyelerini artırmak hedefi doğrultusunda öğrenim faaliyetlerini evrensel bir perspektif çerçevesinde ele alıyoruz. Buna ilave olarak, Enstitümüz, disiplinler arası akademik çalışmaları teşvik etme vizyonu çerçevesinde, geleneksel disiplin sınırların dışına geçmeyi teşvik etmektedir. Bu hedefler çerçevesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak, araştırma ve öğrenim alanında yeni bir sinerji oluşturmayı hedef alıyoruz.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri