Sağlık Bilimler Enstitüsü (Doktora) (Doktora)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Doktora)

Misyon

Öğrenciye, halk sağlığı ve işçi sağlığının temel bilgilerini kazandırarak, bağımsız araştırma yapabilme, bunların sonuçlarından hareketle iş sağlığı alanına giren olayları, bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilme, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak. Bu sentezden hareketle, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için gerekli adımları belirleme ve girişimlerde bulunabilme becerilerini kazandırmaktır.  

Vizyon

1. Bilgi : a) Temel halk sağlığı ve iş sağlığı bilgisine sahip olmak,

b) İş Sağlığı mevzuatı ve yönetim kurallarını bilmek

c) Meslek hastalıkları konusundaki temel bilgilere sahip olmak,

d) İş kazaları ve ilkyardım konusundaki temel bilgilere sahip olmak,

e) Epidemiyoloji, araştırma yöntemleri ve iş sağlığı epidemiyolojisi bilgisine sahip olmak.

2.Beceri : a) Bilimsel çalışma ve araştırmaları planlamak, yürütmek ve değerlendirmek

b) İşyeri hekimliği uygulamasını planlamak, yürütmek ve denetlemek.

c) İşyeri sağlık hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek.

3.Tutum : a) İş sağlığı ile ilgili konulara bilimsel bakış açısı ile yaklaşabilme,

b) İş sağlında koruyucu hizmetler ve iş güvenliğinin önemine inanma,

c) İşçiler işverenler ve sağlık personeli ile doğru ilişkiler kurabilme,

d) Mesleğini uygulama sırasında etik kurallara özen göstermeyi hedeflemektedir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri