Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Muhasebe ve Denetim (Tezsiz)

Genel Bilgiler

Kuruluş: Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında Eğitim Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı’nda yüksek lisans diploması verilir ve mezunlar Bilim Uzmanı unvanı kazanırlar.

Derecenin Seviyesi: Yüksek Lisans

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların; 1. Kabul edilebilir alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olma, 2 – Akademik Lisansüstü giriş sınavından (ALES) ilgili alanından en az 55 puan almış olma, şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut  olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir projeyi başarıyla savunan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir.

Üst derece programlarına geçiş

Tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde İngilizce dili bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Fiziksel ve teknik altyapı

Enstitümüzün bulunduğu Pelitli kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar, ve 4 adet amfi bulunmaktadırProgramımızda 7 profesör, 2 doçent ve 4 yardımcı doçent eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

Mezun olanların çalışma alanları

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri