Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi (Tezsiz)

Genel Bilgiler

Kuruluş: Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında "Yüksek Lisans" programına başlamıştır.

 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans diploması verilir ve mezunlar Bilim Uzmanı unvanı kazanırlar.

 

Derecenin Seviyesi: Yüksek Lisans

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların; Kabul edilebilir alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut  olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş  bir projeyi başarıyla hazırlayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir.

 

Fiziksel ve teknik altyapı

Enstitümüzün bulunduğu Yalıncak kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar, ve 1 adet amfi bulunmaktadır. Programımızda 2 profesör  ve 3 yardımcı doçent eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

 

Mezun olanların çalışma alanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

 

 

İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri