Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Hemşirelik (Tezli)

Genel Bilgiler

Kuruluş: Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında "Yüksek Lisans" programına başlamıştır.

 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hemşirelik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans diploması verilir ve mezunlar Bilim Uzmanı unvanı kazanırlar.

 

Derecenin Seviyesi: Yüksek Lisans

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların; 1. Kabul edilebilir alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olma, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) en az 55 puan almış olma, şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Uzmanlık Alan Dersleri, Seminer ve Tez Çalışması yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir.

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut  olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere tezli yüksek lisans diploması verilir.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir.

 

Üst derece programlarına geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde İngilizce dili bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

 

Fiziksel ve teknik altyapı

Enstitümüzün bulunduğu  Yalıncak kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar, ve 1 adet amfi bulunmaktadır. Programımızda 2 profesör  ve 3 yardımcı doçent eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

 

Mezun olanların çalışma alanları

Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler; kamu ve özel hastanelerde, hemşirelik fakülteleri, sağlık yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.

 

İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri